Välkommen till Wass pensionat, som numera endast består
av Örnboet och Torpet.
Restaurangen är såld(som bostad).

Bokas genom Margareta (tfn 076/1278642)